บทคัดย่อ “รายงานการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ความรู้คู่ชลบุรี”

ชื่อเรื่อง : รายงานการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ความรู้คู่ชลบุรี ชื่อรายงาน : นางทวีวรรณ สมาน หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี                                                                                   บทคัดย่อ การ เรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้รายงานจึงมีความสนใจในการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการอ่านของผู้เรียนให้สูงขึ้นตาม เป้าหมายที่วางไว้ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) สร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ความรู้คู่ชลบุรี ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลการจัดการกิจกรรมการสอนอ่านด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ความรู้คู่ชลบุรี (3) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากกิจกรรม การสอนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุด […]

Continue reading


แฉลัทธิลวงโลก! ถ้าอยากใกล้ชิดเทพเจ้ามากขึ้นสาวกต้องตัดเจ้าโลก

สื่ออินเดียแฉ เจ้าลัทธิลวงโลก “เดรา ซาชา เซาดา” หลอกสาวกว่าต้องตัดจู๋ของตัวเอง เพื่อใกล้ชิดพระเจ้า มีคนหลงเชื่อไปตัดอวัยวะเพศที่โรงพยาบาลที่เจ้าลัทธิเป็นเจ้าของ กว่า 400 ราย ขณะที่เจ้าลัทธิรวยกว่า 1,300 ล้าน เว็บไซต์ข่าวอังกฤษ “เดอะ เมโทร” รายงานจากประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ว่า สื่ออินเดียแฉ นายเกอร์มีต ราม ราฮิม ซิงห์ ชาวอินเดีย เจ้าลัทธิลวงโลก “เดรา ซาชา เซาดา” ที่มีผู้เชื่อถือทั่วโลกถึงราว 40-50 ล้านคน หลอกผู้ชายจำนวน 400 คน ให้จัดการจัดอวัยวะเพศตนเองทิ้ง อ้างการตอนจะเป็นวิธีให้สามารถเข้าใกล้เทพเจ้ามากขึ้นได้ ทำให้มีผู้หลงเชื่อเป็นจำนวนมากและเข้ารับการตัดอวัยวะเพศที่โรงพยาบาลที่มีเขาเป็นเจ้าของ ทั้งนี้ การประกาศให้ชายซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดียตัดอวัยวะเพศเกิดขึ้นเมื่อราวปี 2543 หรือเมื่อ 15 ปีที่แล้ว แต่เหยื่อที่หลงเชื่อเพิ่งจะกล้าที่จะออกมาเปิดเผยข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อไม่นานมานี้ นายซิงห์เป็นเจ้าลัทธิที่มีอำนาจและทรัพย์สินรวมกันแล้วมากถึง 26ล้านปอนด์อังกฤษ (ราว 1,300 ล้านบาท) นอกจากนี้ ยังผันตัวเองมาเป็นนักแสดงในภาพยนตร์ของเขาเองอีกด้วย ขณะนี้ตำรวจกำลังสืบสวนเรื่องราวจากคำฟ้องร้องของชายที่หลงเชื่อนายซิงห์เมื่อ […]

Continue reading